Thursday, November 1, 2012

Rounders (1998)


http://www.imdb.com/title/tt0128442/

Samada selepas menonton filem ini ada berubah keyakinan bahawa judi adalah skil berbanding dengan nasib, terpulang. Yang penting lakonan Matt Damon berganding dengan Edward Norton memang ada spark yang tersendiri.

SKOR: 8/10

No comments: