Sunday, March 11, 2012

The Help (2011)


http://www.imdb.com/title/tt1454029/

Racism tidak akan hilang dari muka bumi ini. Kejelekan kepada mereka yang mengamalkannya dan harapan kepada mereka yang ditindas.

SKOR: 9/10

No comments: